Kisdér Község Önkormányzata

Nyertes pélyázataink

Pályázó neve: Kisdér Község Önkormányzata

Projekt címe: Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

Kódszám: MFP-TFB/2019

Pályázat benyújtásának idopontja: 2020.12.31.

Projekt Azonosító száma : 

Támogatás összege: 

A projekt megvalósításának kezdete: 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 

Záró elszámolás benyújtásának határideje: